محصولات

 ZDDP

 1- افزودنی ( زینک دی الکیل دی تیو فسفات)

این ماده شیمیایی به عنوان یک بازدارنده عالی ضد سایش، ضد اکسیداسیون و ضدخوردگی عمل می کند.

 این ماده در تولید و فرمولاسیون روغن های موتور اعم از بنزینی و دیزلی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین می تواند در فرمولاسیون روغن های صنعتی مثل روغن هیدرولیک نیز مصرف می گردد.

ویژگی های این محصول کنترل خوردگی یاتاقان و خاصیت ضد سایش عالی که  بیشترین حد محافظت از موتور را تامین می کند.

                 

2- سدیم دی ایزو بوتیل دی تیو فسفات ( Na thio )

 این ماده شیمیایی به عنوان یک کالکتور در فلوتاسیون کانی های سولفیده  مس برای پرعیارسازی و تغلیظ به کار می رود.

سدیم دی ایزو بوتیل دی تیو فسفات با نام تجاری  Na thio یک کالکتور قوی و مشخصا برای خاک های معدنی مس (کانی های سولفیدی ) به کار می رود.

این ماده شیمیایی تجزیه پذیر در طبیعت است ولی توصیه می شود از نفوذ به سیستم های آب های زیرزمینی جلوگیری شود..

                

3- پتاسیم ان اکتیل هیدروکسامات

این ماده شیمیایی به عنوان یک کالکتور در فلوتاسیون کانی های اکسیده مس برای پرعیارسازی و تغلیظ به کار می رود.

Potassium n-octyl hydroxamate با نام تجاری AM28  یک کالکتور قوی و مشخصا برای خاک های معدنی مس (کانی های اکسیده ) به کار می رود.

این ماده شیمیایی تجزیه پذیر در طبیعت است ولی توصیه می شود از نفوذ به سیستم های آب های زیرزمینی جلوگیری شود.