نحوه عملکرد روغن موتور

چهار عملکرد ابتدایی روغن موتور

۱- روانکاری روغن موتور( To lubricate ):

این عمل موجب لغزندگی بین سطوح در حال حرکت می شود،همین خاصیت است که اغلب به عنوان روغنکاری شناخته می شود.لایه روغن می بایستی محکم به سطوح فلزی بچسبد، و در سرما و گرما و حتی در فشار بالا نیز پایدار باشد. متاسفانه هیچ روش آزمایشگاهی برای اندازه گیری این خاصیت روغن موتور وجود ندارد و تنها روش، استفاده روغن در موتور می باشد که توانایی روانکاری آن را مشخص می سازد.

۲- آب بندی کردن روغن موتور( To seal ):

گازهای ایجاد شده در اثر احتراق سوخت در سیلندر موتور فشار بالایی را ایجاد می کنند و این فشار وارده به پیستون می باشد که نیروی حرکت ایجاد می کند. بنابراین برای حفظ این گازها نیاز است که پیستون و سوپاپ آب بندی شوند، که روغن این وظیفه را در موتور به عهده دارد، و اگر روغن موتور بیش از حد رقیق شود این گاز ها خارج می شوند، بنابراین روغن موتور باید در برابررقیق شدن مقاوم باشد.

۳- خنک کنندگی روغن موتور ( To cool ):

اگرچه سیستم خنک کننده ماشین مقدار زیادی از حرارت ایجاد شده در موتور را خارج می کند ولی روغن نیز در خنک کردن موتور نقش بسزایی ایفا می کند. روغن موتور حرارت را از یاتاقان و قسمت های متحرک موتور خارج می کند زیرا روغن موتور می تواند به درجه حرارت های بالاتری نسبت به مایع سیستم خنک کننده برسد.

۴- پاک کنندگی روغن موتور ( To clean ):

مواد زائد زیادی در اثر احتراق سوخت در موتور ایجاد می شوند که نوع و کیفیت سوخت و شرایط احتراق تاثیر زیادی در ماهیت این مواد تشکیل شده دارند. بعضی از مهمترین مواد زائد که مشکل آفرین هستند عبارتند از آب، دوده، کربن، نمک های سرب و اسیدها که بسیاری از این مواد در موتور باقی مانده و روغن را آلوده می کنند، مگر اینکه این مواد زائد در روغن موتور معلق شده و با تخلیه آن از موتور خارج شوند. یکی از مهمترین وظایف روغن موتور تمیز کردن موتور می باشد.