افزودنی (ZDDP)

کاربرد

ماده افزودنی ZDDP دی الکیل دی تیوفسفات از نوع اولیه و ثانویه است که به عنوان یک بازدارنده عالی سایش، اکسیداسیون و خورندگی یاتاقان عمل می نماید. در درجه اول به منظور فرمولاسیون روغن های موتور اعم از بنزینی و دیزلی و روغن های موتور دریایی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنینی می تواند در فرمولاسیون روغن های صنعتی مثل روغن های هیدرولیک نیز مصرف گردد.

ویژگی ها

    با کنترل خورندگی یاتاقان و خاصیت ضد سایش عالی بیشترین حد محافظت از موتور را تآمین می نماید.
    خاصیت ضد اکسیداسیون خوب به منظور تآمین عمر طولانی روغن.
    پایداری حرارتی بالای این ماده منجر به استفاده از آن در فرمولاسیون روغن های موتور با بالاترین سطوح کیفیت می شود.

مشخصات عمومی
ظاهر     مایع روغنی زرد/سبز شفاف
چگالی در دمای 15 درجه سانتیگراد     12/1
گرانروی در دمای 40 درجه سانتیگراد     180
نقطه اشتغال (روش بسته)، درجهسانتیگراد     145
روی، درصد وزنی     9/2
فسفر، درصد وزنی     8/35

نگهداری، ایمنی و بهداشت

حداکثر دمای انبارداری و نقل و انتقال، 55 درجه سانتیگراد توصیه می شود.

حداکثر دمای اختلاط، 70 درجه سانتیگراد.